Welkom bij BumbleBee Bonaire

Waar persoonlijke aandacht, begeleiding, kwalitatief goede en

betaalbare opvang, liefde, ruimte en structuur centraal staan!

 

Gediplomeerd Gastouder

 

 Kwalitatief goede en verantwoorde kinderopvang en buitenschoolse opvang is van groot belang. Kinderen moeten zich veilig voelen en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Daarom worden kwaliteitseisen vastgelegd in wetgeving en in de regels waaraan men zich moet houden (eilandelijke verordening).

 

 

Plezier & Opleiding

 

 

Op een pedagogisch verantwoorde manier bieden onze gastouders opvang voor kinderen vanaf de leeftijd van 0 jaar (vanaf 10 weken) tot en met het laatste jaar van de Basisschool om zo de ouders de mogelijkheid te bieden werk en/of studie te combineren met het gezinsleven.

 

Creativiteit & Spel

 

 

 Belangrijk is dat de ontwikkeling van het kind niet stil staat tijdens het verblijf bij de gastouder. Dat betekent dat

de gastouder ook verantwoordelijk is voor de opvoeding van het kind en zich bewust is van zijn of haar rol in het leven van het kind.

 
Photo gallery

 


About us

 

Gastouderbureau BumbleBee biedt kinderopvang in een huiselijke omgeving waar een gastouder alle tijd en liefdevolle aandacht heeft voor uw kind. Wij bemiddelen tussen ouders die opvang voor hun kind(eren) van 10 weken tot 13 jaar zoeken en gastouders die kinderen willen opvangen.

 

BumbleBee Bonaire, St.Eustatius en Saba

Gastouderbureau BumbleBee is een Nederlandstalig bureau voor kleinschalige kinderopvang bij de gastouder thuis of in het huis van de ouder(s). Onze Gastouders en/of Nanny's bieden uw kind(eren) een veilige en vertrouwde omgeving waar hun alle ruimte en uitdagingen worden geboden om zichzelf te ontplooien.

Eilandverordening Kinderopvang

Op dit moment is er op ieder eiland al een Eilandsverordening Kinderopvang waarin veel kwaliteitseisen voor de kindercentra en gastouders zijn opgenomen. Er is ook al een tijdelijke subsidieregeling voor de kinderopvang om de kwaliteit te kunnen verbeteren en de kosten voor ouders te verlagen.

Een plek waar een kind zichzelf kan en mag zijn.

Op een pedagogische verantwoorde manier bieden wij opvang voor kinderen vanaf de leeftijd van 0 jaar (vanaf 10 weken) tot en met het laatste jaar van de Basisschool om zo de ouders de mogelijkheid te bieden werk en/of studie te combineren met het gezinsleven. Wij bemiddelen in professionele, gediplomeerde en ervaren gastouders. Al onze gastouders voldoen niet alleen aan alle wettelijke eisen, maar geven uw kind(eren) een plek waar het liefdevol wordt opgevangen in een veilige en vertrouwde omgeving.

Voor meer informatie of als je jezelf wilt inschrijven als vraagouder of gastouder, klik dan een van de onderstaande buttons!
 Relevante links en tips