Gastouder

Als gastouder verzorgt u de opvang voor kinderen in de leeftijd van 10 weken tot 13 jaar. De opvang kan plaatsvinden in uw eigen huis of eventueel bij de ouders thuis. Gastouderbureau Bumblebee biedt u de mogelijkheid om op een flexibele manier extra inkomsten te verdienen tot zelfs een volledig inkomen te verwerven. U bepaalt zelf de dagen en tijden dat u opvang biedt.

Het werken als gastouder is hierdoor goed te combineren met de zorg voor eigen kind(eren). BIEDEN VAN EEN GOEDE OPVANGLOCATIE

De opvang kan op zowel bij de gastouder thuis plaats vinden als bij de vraagouder thuis. De opvanglocatie moet passen bij het kind. Denk hierbij aan een passende speelruimte die past bij de leeftijd van het kind. De opvanglocatie moet veilig en kindvriendelijk zijn. Hieronder staan de belangrijkste punten waar de GGD op controleert.
• De woning waarin de opvang wordt verzorgd is kindvriendelijk ingericht en beantwoordt aan de normen m.b.t. veiligheid en hygiëne.
• In de opvangsituatie heeft men de beschikking over een kindvriendelijke speelruimte.
• In de opvangsituatie heeft men de beschikking over een vaste, goed geventileerde slaapruimte, waar het kind rustig en veilig kan slapen.
• Bij voorkeur is er een veilige beschikbare buitenspeelruimte aanwezig.


 SAMENWERKEN MET DE VRAAGOUDERS

Tussen de gastouder en de vraagouders moet er een klik zijn. De gastouder is een verlengstuk in de opvang van de vraagouders. De communicatie tussen gastouder en vraagouders moet goed zijn. De gastouder informeert de vraagouders over de opvang. Dat kan door de vraagouders bij te praten wanneer de vraagouders de kinderen komen ophalen en de gastouder houdt een opvangschrift bij waarin alle belangrijke gebeurtenissen gedurende opvang in op geschreven worden.

Een veilig, zorgzaam en vertrouwd persoon

 

WELKE EISEN STELLEN WIJ AAN DE GASTOUDERS?

Gastouders onderschrijven het pedagogisch beleid van het gastouderbureau. Op de opvanglocatie wordt een risico-inventarisatie gedaan. Tijdens deze inventarisatie wordt de opvanglocatie gescreend op gebied van veiligheid en hygiëne. Er vindt jaarlijks een inventarisatie plaats op de opvanglocatie. De gastouder geeft blijk van bewust omgaan met kinderen op basis van de met de vraagouder vastgestelde opvoedprincipes. Een gastouder is bereid om deel te nemen aan de begeleidingsactiviteiten die door het gastouderbureau worden aangeboden. Gastouders werken mee aan de mogelijkheid tot toetsing van de kwaliteit van de door hen geboden opvang (denk hierbij aan de oudercommissie).


Gediplomeerd gastouder worden kan via onze diploma route

Wilt u gediplomeerd gastouder worden?

Als u nog niet in het bezit bent van een kwalificerend beroepsdiploma/-certificaat en/of het geregistreerde certificaat Eerste Hulp aan Kinderen, dan biedt gastouderbureau BumbleBee voordelige en relatief snelle mogelijkheden om snel aan alle eisen te voldoen.

 

Aan de slag als pedagogische gastouder? Verdiep uzelf in de pedagogiek van het vak en leer van de tips en verhalen uit de praktijk van collega-gastouders en experts uit de gastouderbranche.

Gewoon vanaf uw luie stoel thuis! Bent u reeds pedagogisch geschoold, dan biedt Kinderwijs tv

                                                 u het Opfrispakket of kunt direct uw certificaat behalen door direct het online examen af te leggen