Bumblebee E-learning CursusaanbodBumbleBee biedt gastouders en ouders leuke en leerzame (online) cursussen aan via Kinderwijs TV met een hoge korting! Deze bestaan uit diverse interactieve Leermodules, Specials, Leerroutes en cursussen van BabyWijs. De modules, Specials, Leerroutes en cursussen van BabyWijs zijn voor gastouders en ouders herkenbaar vanuit de praktijk. Dat zorgt ervoor dat je er dus écht wat aan hebt! Elke leermodule is een afwisseling van theorie, opdrachten en video’s. Het wordt afgerond met een online examen en u ontvangt een certificaat! 

 

 

SPECIALS

FOCUS OP BABY'S

 


RESPECT VOOR AUTONOMIE

 


ADHD

 BABYGEBAREN

 


BREINKENNIS

 


RISICOVOL SPELEN

 COMMUNICATIE TUSSEN OUDER EN OPVANG


GROEN MOET JE DOEN!

 


HOOGSESITIVE KINDEREN

 INTERACTIEF VOORLEZEN

 


KINDERZIEKTES

 


MEDIAWIJSHEID

 OMGAAN MET PLAAG- EN PESTGEDRAG


ONTWIKKELING DOOR (SPEL)MATERIAAL


PEUTERPUBERTEIT

 POSITIEF OPVOEDEN

 


ZINDERLIJKHEID

 


VOEDSELVEILIGHEID

 VRIJ SPEL

 leermodules

Cursus kinder-EHBO (EHAK)

 


Meldcode A: werken met een afwegingskader


Meldcode B: signaleren, rapporteren en in gesprek gaanMeldcode C: echtscheiding en kinderopvang


Rouwverwerking bij kinderen


Vroegsignalering (de eerste 1000 dagen)Meer kennis over huilende baby's

Welbevinden en betrokkenheid

Werken aan de vier pedagogische basisdoelen


Pedagogisch component voor professionele opvoeders


Observeren in de kinderopvang

 


VEILIGE HECHTING

 BabyWijs

BabyWijs: Professionele babyopvang


BabyWijs: Taal- en interactievaardigheden bij baby's


BabyWijs: BreinWijs (0-2 jaar)


BabyWijs: BabyTeam 2.0

 


BabyWijs: Babykennis


BabyWijs: Welbevinden van baby's

 leerroutes

Special pakket: Focus op 0-4 jaar

 


Special pakket: Focus op 4-12 jaar

 


Branche-erkende Pedagogische Component voor bemiddingsmedewerkersLeerroute: Expert Meldcode Kindermishandeling


Leerroute: IKK-verdiepingen babyprofessionals


Leerroute: Kennismaken met kinderopvang

 Leerroute: VVE-versterking interactievaardigheden


Maak een vliegende start als ZZP-ondernemerBasisscholing

Diplomaroute examendeel 1 + Pedagogisch Component