PRIVACYREGELEMENT

Gastouderbureau BumbleBee is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Gastouderbureau BumbleBee houdt zich te allen tijde aan de eisen die WBP (wet bescherming persoonsgegevens) stelt.

Gastouderbureau BumbleBee legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer u zich registreert, diensten en/of producten van Gastouderbureau BumbleBee afneemt of anderszins contact heeft. Deze gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van uw opdrachten, de uitvoering van overeenkomsten, voor de ontwikkeling van producten en diensten en om klanten van haar nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden. De financiële administratie en de hierbij horende gegevens van ouders en kinderen worden zeven jaar na het beëindigen van de kinderopvang vernietigd, voor zover alle financiële verplichtingen zijn nagekomen. Wanneer de periode van zeven jaar verlopen is, worden de betreffende gegevens in het daaropvolgende kalenderjaar vernietigd door middel van daarvoor gespecialiseerde apparatuur.

Gastouderbureau BumbleBee is op grond van wettelijke regelingen wel verplicht om bepaalde persoonsgegevens door te geven aan daartoe bevoegde instanties. Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld de belastingdienst en GGD.

Gastouderbureau BumbleBee behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacyreglement.

 

Het privacyreglement van GOB BumbleBee kunt u opvragen via info@gastouderbureau-bumblebee.nl

Onze privacyverklaring inzake onze website download u hier.