Welkom bij gob Bumblebee


Waar persoonlijke aandacht, begeleiding, kwalitatief goede en

betaalbare opvang, liefde, ruimte en structuur centraal staan!

Gastouderbureau BumbleBee biedt kinderopvang in een huiselijke omgeving waar een gastouder alle tijd en liefdevolle aandacht heeft voor uw kind. Wij bemiddelen tussen ouders die opvang voor hun kind(eren) van 10 weken tot 13 jaar zoeken en gastouders die kinderen willen opvangen. Gastouders bieden voornamelijk dagopvang en (flexibele)buitenschoolse opvang. In de meeste gevallen bieden gastouders opvang bij hen thuis, maar het is ook mogelijk de opvang plaats te laten vinden in het huis van de vraagouders, dat noemen we ‘Gastouderopvang aan huis’. 

 

VOORDELEN VAN GASTOUDER OPVANG

     

     Veel persoonlijke aandacht

Kinderen worden bij een gastouder opgevangen in kleine groepjes, zodat er veel tijd en aandacht is voor uw kind.

     Samen spelen en ontdekken in een kleine groep

Uw kind kan samen met andere kinderen spelen en aan zijn sociale vaardigheden werken, maar verdrinkt niet in de drukte.

 

 

     Kinderopvang in veilige en gezonde woningen

BumbleBee ziet erop toe dat de woningen waarin de gastouders werken veilig en gezond zijn en voldoen aan strenge voorwaarden.

 

      Gastouderopvang is voordeliger 

      Een gastouder kan u als gezin al snel duizenden euro's per jaar besparen ten opzichte van het kinderdagverblijf

      of de BSO.

     Een kind is meer op zijn gemak bij een gastouder

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een kind zich meer op zijn gemak voelt bij een gastouder dan in het kinderdagverblijf.

 

      Uw kind geniet meer en kan zich optimaal ontwikkelen!

        

      U bepaalt wie uw kind opvangt

Uw vertrouwen in de zorg voor uw kind is het allerbelangrijkst. Daarom kiest u bij gastouderopvang zelf degene uit die uw kind opvangt.

      

      Iedere dag hetzelfde gezicht in een huiselijke omgeving

Uw kind kan zich optimaal ontwikkelen in een veilige, rustige omgeving met iedere dag hetzelfde vertrouwde gezicht.

 

 

     Gastouderopvang is professionele kinderopvang

Gastouders zijn professionele opvoeders met een certificaat kinder-EHBO en een diploma zorg en welzijn of pedagogiek.

 

 

 

     

      Gastouderopvang is flexibele kinderopvang

U maakt met uw gastouder afspraken op maat over de opvangtijden en de dagindeling op basis van uw persoonlijke wensen.

     

      Uw kind is gezonder bij een gastouder

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat uw kind tot 70% minder vaak ziek is dan op het kinderdagverblijf.Inschrijven vraagouder(s)

Inschrijven gastouderLet op: GOB BumbleBee rekent bruto tarieven!

De vraagouder(s) ontvangt niet alleen over het uurtarief van de gastouder maar óók over de bureaukosten belastingtoeslag! 

Hierdoor komen ook de gemiddelde kosten aanzienlijk lager uit!


Hoogte kinderopvangtoeslag 2024

De maximum uurprijs waarover ouders kinderopvangtoeslag ontvangen voor is in 2024 € 7,53 per kind per uur. (de som van bureau- en opvangtarief) 

 

Klik hier voor een proefberekening!

 

Balpen die schrijft neem contact op met ons 

Starten en professionaliseren in de gastouderopvang begint bij KNGO.
KennisNetwerk Gastouderopvang (KNGO) is een onafhankelijk initiatief gespecialiseerd in de sector gastouderopvang als onderdeel van kinderopvang.

Sinds de start heeft KNGO haar netwerk in de gastouderbranche zodanig uitgebreid dat gastouderbureaus, gastouders, opleiders en betrokken instanties

inmiddels de weg naar de website en social media van KNGO weten te vinden. De komende tijd richt KNGO zich hoofdzakelijk op drie doelen:
1. Het vergroten van de pedagogische kwaliteit.
2. Professionalisering door beter ondernemerschap.
3. Meer transparantie in gastouderopvang.