Tarieven 2024


1. Richtprijs uurtarief gastouder bij opvang in woning gastouder*.

Een gastouder die opvang biedt op een eigen opvanglocatie werkt volgens een uurtarief. De gastouder bepaalt zelf het opvang tarief. Ons advies tarief varieert tussen € 6,50 / € 8,50 per uur per kind.

2. Richtprijs uurtarief 'gastouder aan huis' (nanny) bij opvang in de woning van vraagouder(s)*.

De gastouder bepaalt in overleg met Gastouderbureau BumbleBee het opvang tarief. Het gemiddelde uurtarief bedraagt € 15,00 / € 18,00 per gezin tot en met 3 kinderen en vanaf 4 kinderen ligt het uurtarief op  €18,00 / € 24,00 (beide afhankelijk hoeveel kinderen er naar school gaan).

3. Uitleg Bureaukosten*

Uw maandelijkse opvangkosten zijn opgebouwd uit een bedrag wat u aan de gastouder betaalt en een bedrag wat u aan gastouderbureau BumbleBee betaalt voor de bemiddeling en begeleiding van uw gastouderopvang. Dit zijn de bruto opvangkosten. Vervolgens ontvangt u over deze kosten kinderopvangtoeslag.

U ontvangt maximaal €7,53 per uur per kind.Opvang is maatwerk, zo ook onze bureaukosten. Per opvangvraag zullen wij u een passende aanbieding doen!


Netto kosten = ouderbijdrage
Op basis van je aanspraak kinderopvangtoeslag ontvang je iedere maand een toeslag over je opvangkosten. Wat vervolgens overblijft is het bedrag wat je gastouderopvang jouw netto kost. Het is het bedrag wat jij zelf echt iedere maand betaalt voor jouw kinderopvang, dit bedrag heet: je ouderbijdrage.

 

Rekenvoorbeeld: bruto €6,50, netto slechts €0,73

Een gezin met een modaal inkomen van €50.000 per jaar

  • 2 kinderen 2 dagen p/week dagopvang bij een gastouder
  • bruto tarief van €6,50 per kind p/uur (gastoudertarief en vergoeding bemiddeling en begeleiding)

Gastouderopvang kost dit gezin, na aftrek van de ontvangen kinderopvangtoeslag, netto slechts €0,73 per kind p/uur.

 

 


Extra info. uurtarief gastouder bij opvang in woning gastouder of bij opvang in woning vraagouder(s)*.

Een gastouder die opvang biedt in haar eigen huis werkt volgens een uurtarief per kind per uur. Hiervoor gelden geen vaste tarieven. Een gastouder die opvang biedt in de woning van de ouder(s) werkt met één uurtarief ongeacht het aantal kinderen aanwezig. Het tarief wordt bepaald afhankelijk hoeveel kinderen er naar school gaan en is dus maatwerk.

 

Extra informatie bureaukosten.

De bureaukosten zijn niet alleen een vergoeding voor het koppelen van vraagouder en gastouder maar vooral een vergoeding voor de begeleiding van de opvang door middel van jaarlijkse inventarisaties; verantwoording naar instanties zoals onder andere de GGD en de verschillende gemeenten; advies en begeleiding aan gastouders; evaluaties met vraagouders en gastouders;
intervisie en informatie bijeenkomsten, het aanbieden van (online)cursussen en administratieve verplichtingen. 
De bureaukosten worden alleen in rekening gebracht als er daadwerkelijk een koppeling tot stand is gekomen. In de bureaukosten zijn alle kosten opgenomen om de bemiddeling tussen de gastouder en de vraagouder(s) mogelijk te maken. 

 

De vraagouder(s) ontvangt niet alleen over het uurtarief van de gastouder maar óók over de bureaukosten belastingtoeslag! 

Hierdoor komen ook de gemiddelde kosten aanzienlijk lager uit!

 

Wij hanteren een uurtarief per kind van €1,00 met een ondergrens van €37,50 per maand en een bovengrens op maat afhankelijk van hoeveel uur de gastouder opvangt.

Al u kiest voor extra service bijvoorbeeld voor het zoeken naar een vervangend gastouder tijdens vakantie(s) en/of ziekte van de gastouder of bij avond- en weekendopvang dan hanteren wij een uurtarief per kind van €1,25 met een ondergrens van €65,- per maand en een bovengrens op maat afhankelijk van hoeveel uur de gastouder opvangt.

4. Aanmeldingskosten vraagouder(s) (inschrijfgeld).
Aanmeldkosten zijn eenmalige registratie kosten die bestaan uit o.a. het invoeren van de gegevens in het urenregistratiesysteem. Maar ook het doorgeven van de gegevens aan de gemeente en het Rijk.

Het inschrijfgeld bedraagt €58,- en wordt alleen in rekening gebracht als er daadwerkelijk een koppeling tot stand is gekomen!

Het inschrijfgeld voor het plaatsen van een 'gastouder aan huis'/nanny bedraagt €136,- voor het afnemen van een Risico-inventarisatie en Evaluatie in het huis van de vraagouder(s).

 

5. Kosten maaltijden bij gastouder.
Eten en drinken is inbegrepen! (behalve babyvoeding en eventueel de warme maaltijd). Wanneer uw kind de warme maaltijd met de gastouder mee eet, zullen deze kosten met u verrekend worden. Richtprijs is € 2,50 per kind per warme maaltijd.

 

6. Factuur kinderopvang
De kosten voor de opvang zijn de afgesproken uren per maand, eventueel extra uren die de gastouder gemaakt heeft en de bureaukosten. De opvangtijd wordt per dag afgerond op een kwartier, ten gunste van de gastouder. Eventuele onkosten worden apart genoteerd in verband met de belastingaangifte. 

 

7. Betalingen

Gastouderbureau BumbleBee hanteert de volgende wijze van betaling:

  • Handmatig overmaken
  • Automatische incasso
  • Ideal betaling (onze voorkeur)

 

* richtprijs wordt jaarlijks vastgelegd