Meldcode en afwegingskader

Met ingang van 1 januari 2019 zijn alle beroepsgroepen die onder de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vallen verplicht een afwegingskader aan de meldcode te hebben toegevoegd. En zijn professionals verplicht deze in de praktijk te gebruiken.