Pedagogisch beleid

 

Elk gastouderbureau moet beschikken over een pedagogisch beleid. Dit beleid wordt beschreven in het pedagogisch beleidsplan. Dit pedagogisch beleidsplan vormt de rode draad van het beleid binnen gastouderopvang. In het pedagogisch plan staat het beleid beschreven dat het gastouderbureau BumbleBee hanteert. Dit is een belangrijk middel om de kwaliteit op een hoog niveau te houden, deze te kunnen controleren en zo nodig bij te stellen.

PEDAGOGISCHE BELEIDSREGELS

 • De gastouder schept een veilige en vertrouwde opvangomgeving voor het gastkind.
 • De gastouder benadert het gastkind met respect en aandacht.
 • De gastouder biedt voldoende activiteiten aan die passen bij de leeftijd, aard en ontwikkeling van het gastkind.
 • De gastouder draagt zorg voor een veilige, hygiënische en gezonde opvangomgeving, ook wanneer de opvang plaatsvindt in het huis van de vraagouders.
 • De gastouder besteedt aandacht aan normen en waarden.

 

PEDAGOGISCHE BELEIDSPLAN

 • Pedagogische basisregels
 • Respect en aandacht
 • Stimuleren van de ontwikkelingsgebieden
 • De ontwikkeling van 0 tot 4 jaar
 • De lichamelijke ontwikkeling
 • De sociaal – emotionele ontwikkeling
 • Vier opvoedingsdoelen
 • Vijf pedagogische middelen
 • De verstandelijke ontwikkeling
 • De taalontwikkeling
 • De ontwikkeling van identiteit en zelfredzaamheid
 • De creatieve ontwikkeling
 • De ontwikkeling van 4 tot 13 jaar
 • Gastouder en vraagouder samen verantwoordelijk
 • Toetsing naleving pedagogische richtlijnen

 

BEGELEIDING DOOR GASTOUDERBUREAU

 • Communicatie tussen de ouders/verzorgers en de gastouder
 • Normen en waarden
 • Samenwerking met vraagouder
 • Het evaluatiegesprek
 • Voortgangsevaluatie
 • Telefonisch contact
 • E-mail/Whats-app contact
 • Betrokkenheid
 • Respect en privacy

 

ONTWIKKELGEBIEDEN

Ieder kind ontwikkelt zich in een eigen tempo. Het ene kind zal zich op het ene gebied wat sneller en beter ontwikkelen dan een ander kind. Dit maakt ieder kind uniek en bijzonder. De gastouder begeleidt, volgt en stimuleert het gastkind in zijn ontwikkeling en houdt de ouders/verzorgers hiervan op de hoogte. Indien nodig of wenselijk kan in overleg met de ouders/verzorgers aan sommige zaken meer of speciale aandacht besteed worden. De gehele uitwerking van de bovengenoemde punten kunt u teruglezen in het pedagogisch plan.

Wanneer u meer wilt weten over het pedagogisch plan, neem dan contact met ons op.

 

 

 

Moeder met kind