Onze visie

 

LAAT EEN KIND EVEN KIND ZIJN

Gastouderbureau BumbleBee is kleinschalig en flexibel en kan daardoor tegemoetkomen aan specifieke wensen van u en uw kind(eren). De kleinschaligheid van gastouderopvang draagt bij aan het warme, veilige en geborgen gevoel bij uw kind(eren).

Kijken en luisteren naar de behoeften van elk kind afzonderlijk is het uitgangspunt. De gastouders ondersteunen en stimuleren het kind, geven bevestiging en helpen hen over de drempel bij iets wat nog nieuw en spannend is. Elk kind is uniek en heeft eigen talenten.  Ons doel is het kind te laten voelen dat het waardevol is en daardoor zal het een goed zelfbeeld ontwikkelen en zo zelfstandig en evenwichtig opgroeien.

De Perfecte Gastouder met Opvang kind

 

Kernwaarden

Belangrijk is dat de ontwikkeling van het kind niet stil staat tijdens het verblijf met de gastouder. Dat betekent dat: 

De gastouder mede verantwoordelijk is voor de opvoeding van het kind;

De gastouder zich bewust is van zijn of haar rol in het leven van het kind;

In de opvoeding van kinderen spelen de volgende vier aspecten een belangrijke rol:

  • Het waarborgen van emotionele veiligheid van kinderen;
  • Het bieden van mogelijkheden voor de ontwikkeling van persoonlijke competenties van kinderen;
  • Het bieden van mogelijkheden voor de ontwikkeling van sociale competenties van kinderen;
  • Het overdragen van normen en waarden aan het kind.

 

Pedagogisch beleid
Onze visie op gastouderopvang zie je terug in alles wat we doen. Ook ons pedagogisch beleid sluit hierbij aan: het vertaalt onze visie naar uitgangspunten voor jouw pedagogisch handelen als gastouder.
Als Bumblebee gastouder ben je je bewust van je eigen handelen en geef je op eigen manier invulling aan de vier pedagogische basisdoelen van prof. J.M.A. Riksen Walraven, zoals genoemd in de Wet Kinderopvang. Deze doelen vormen de basis van ons pedagogisch beleid.

Van visie naar praktijk
Gastouderbureau BumbleBee staat voor kleinschalige opvang waar kinderen zich veilig en geborgen voelen, met oog voor de eigenheid van ieder kind en ruimte voor talentontwikkeling. Deze visie, vertaald naar verschillende uitgangspunten in ons pedagogisch beleid, vormt de basis voor de opvang die wij samen met jou willen bieden. Iedere dag weer. Een visie en pedagogisch beleid geven je richting in je handelen als gastouder. Dat klinkt goed, maar wat betekent dit in de dagelijkse praktijk?

Als BumbleBee gastouder wordt er van je verwacht ons pedagogisch beleid te kennen en hier naar te handelen. Om jouw pedagogisch handelen zichtbaar te maken voor ouders en de GGD maak je als gastouder een pedagogisch werkplan.