Vraagouder


Gastouderopvang is een bewuste keuze van ouders die het belangrijk vinden dat hun kind(eren) wordt opgevangen door een vast en vertrouwd persoon in een rustige en kleinschalige omgeving (maximaal 6 kindjes waarvan 5 kindjes onder de vier jaar en maximaal 2 baby's). Het matchen van een gastouder bij uw gezin is maatwerk. We kijken niet alleen naar de locatie en beschikbaarheid, maar ook naar uw normen en waarden en uw visie op de opvoeding van uw kind(eren). Tevens bespaart u duizenden euro's per jaar ten opzichte van een kinderdagverblijf of BSO!

 Indien u belangstelling heeft voor gastouderopvang dan kunt u zich aanmelden bij gastouderbureau BumbleBee. Een medewerker van ons gastouderbureau zal een intakegesprek met u voeren waarin informatie wordt gegeven over onze werkwijze en visie op kinderopvang. Indien u zelf nog geen gastouder heeft gevonden, dan zullen wij zoveel mogelijk met u meedenken om de juiste gastouder voor u te vinden. U bepaalt zelf wie uw kind(eren) gaat verzorgen. Er wordt een kennismakingsgesprek op de opvanglocatie georganiseerd. Tijdens het kennismakingsgesprek krijgen u, de gastouder en de bemiddelingsmedewerker de gelegenheid alle vragen op het gebied van het gastoudergezin, de opvang omgeving en visie op opvoeding te stellen. Wanneer er een koppeling heeft plaatsgevonden en er goede afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de zorg en opvang van uw kind(eren), dan worden de bemiddelingscontracten opgemaakt en ondertekend.

Gastouderbureau BumbleBee blijft contact onderhouden met zowel ouder als gastouder. Op diverse momenten zal de bemiddelingsmedewerker evaluatiegesprekken voeren met zowel u als de gastouder om de kwaliteit van de opvang te waarborgen.

WAT MAG JE VAN EEN GASTOUDER VERWACHTEN?

Naast een liefdevolle persoon waar het goed mee klikt, heeft de gastouder ook een pedagogische taak.

Dat wil zeggen dat gastouders vier doelen nastreven voor de kinderen in hun opvang:
– Emotionele veiligheid (als kinderen zich niet op hun gemak voelen kunnen ze zichzelf niet ontwikkelen)
– Stimuleren van de persoonlijke competentie (ondersteunen/stimuleren van hun ontwikkeling, individuele aandacht)
– Begeleiden van de sociale competentie (vriendschap, groepsgevoel)
– Normen en waarden (regels, tradities, diversiteit respecteren)

 

DE PEDAGOGISCHE BASISDOELEN

De pedagogische basisdoelen behaalt de gastouder door;

– Haar eigen karakter en wat ze doet en ziet en hoe ze iets zegt.
– De inrichting van de binnen- en buitenruimte.
– De manier waarop ze de groep benut.
– De activiteiten die ze aanbiedt.
– Het (spel)materiaal dat ze ter beschikking stelt.

 

INSCHRIJVEN ALS VRAAGOUDER

Als u zich bij ons aanmeldt gaan wij direct op zoek naar een gastouder bij u in de omgeving en begeleiden u in de bemiddeling. Ook kunt u dan direct in aanmerking komen voor kinderopvang toeslag! Tevens is het mogelijk u samen met uw eigen gastouder in te schrijven bij ons gastouderbureau, dan hoeft u geen inschrijf geld te betalen. Ook wanneer u, samen met uw gastouder, gebruik maakt van de diensten van een ander gastouderbureau, maar graag wilt overstappen naar gastouderbureau BumbleBee.