Voordelen van gastouderopvang

 

Gastouderopvang is een unieke vorm van kinderopvang. Door zijn kleinschaligheid krijgt ieder kind de aandacht en zorg die het nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen. Ieder kind is immers uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen manier. Bovendien is gastouderopvang de voordeligste vorm van kinderopvang. Hieronder vindt u alle voordelen van gastouderopvang overzichtelijk op een rijtje.


Veel persoonlijke aandacht

Doordat een gastouder minder kinderen tegelijkertijd opvangt dan een leidster in het kinderdagverblijf of de BSO heeft zij meer tijd en aandacht voor uw kind. Zo kan de gastouder snel en goed inspelen op de behoeftes, het karakter, de voorkeuren en de unieke talenten van uw kind. Uw gastouder heeft oog voor uw kind als individu en stimuleert zijn eigen inbreng. Op deze manier ontwikkelt uw kind zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. Om ervoor te zorgen dat alle ontwikkelingsgebieden worden gestimuleerd is het mogelijk dat uw gastouder, met uw toestemming, werkt met een kindvolgsysteem.

 

U bepaalt wie uw kind opvangt

Bij gastouderopvang bepaalt u zelf door wie uw kind wordt opgevangen en waar de opvang plaatsvindt, bij de gastouder thuis of in uw eigen huis. Onze gastouders handelen naar hun persoonlijk pedagogisch werkplan wat aansluit op ons pedagogisch beleid wat wordt overhandigd aan de ouder(s) voor de start van de opvang.

 

Samen spelen en ontdekken in een kleine groep

Veel gastouders van BumbleBee vangen kinderen uit meerdere gezinnen op. Zo komt uw kind al vroeg met andere kinderen in contact. Gastouders mogen maximaal 6 kinderen tegelijkertijd opvangen vanaf 10 weken t/m 12 jaar waarvan maximaal 2 baby's en maximaal vier kinderen onder de 2 jaar. Op deze manier kan uw kind samen met anderen spelen en aan zijn sociale vaardigheden werken, maar verdrinkt het niet in de drukte. Ter vergelijking, op een kinderdagverblijf is de groepsgrootte gemaximeerd op 16 kinderen. Bij de gastouder is ruimte om je even terug te trekken of iets voor jezelf te doen. Gastouders van BumbleBee stimuleren samen spelen door op een dag verschillende activiteiten en spelletjes te organiseren die afgestemd zijn op de leeftijd en de ontwikkeling van de kinderen.

 

Iedere dag hetzelfde gezicht in een huiselijke omgeving

Een kind kan zich optimaal ontwikkelen in een veilige, rustige omgeving waar het zich thuis voelt. Gastouderopvang vindt plaats bij de gastouder of bij u thuis. Een huiselijke omgeving dus die erg vertrouwd aanvoelt en rust geeft. Niet onbelangrijk als uw kind veel uren doorbrengt bij de gastouder. Bovendien ziet uw kind iedere dag hetzelfde vertrouwde gezicht van de gastouder. Dit is een wezenlijk verschil met de institutionele opvang van een kinderdagverblijf of BSO waar meerdere leidsters op een groep staan en uw kind iedere dag met andere leidsters van doen heeft.

 

Kinderopvang in veilige en gezonde woningen

De woningen waarin gastouders van BumbleBee werken zijn veilig en gezond. Een medewerker van ons gastouderbureau komt er regelmatig over de vloer om te controleren of de omgeving nog aan de eisen voldoet en is afgestemd op de leeftijd van de kinderen. De medewerker neemt jaarlijks een Risico-inventarisatie en Evaluatie veiligheid en hygiëne af. Dit waarborgt een veilige en vertrouwde opvang voor uw kind.

 

Gastouderopvang is professionele kinderopvang

Gastouders zijn professionele opvoeders. Zij beschikken allemaal over een diploma in de zorg en welzijn of pedagogiek en een certificaat Eerste Hulp aan Kinderen (EHBO). Daarnaast is iedere gastouder in het bezit van een Verklaring omtrent het Gedrag, en indien de opvang bij de gastouder thuis plaatsvindt, bezitten alle volwassen huisgenoten en structureel aanwezigen er ook één. De opvang wordt periodiek geëvalueerd door u, de gastouder en uw bemiddelaar. De gastouders van BumbleBee kunnen rekenen op uitgebreide begeleiding door de persoonlijke bemiddelaar en diverse vormen van bij- en nascholing via KinderwijsTV van KNGO.

 

Gastouderopvang is voordeliger

Wanneer u gebruik maakt van geregistreerde gastouderopvang via gastouderbureau BumbleBee heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Bij gastouderopvang betaalt u per uur, u hoeft geen dagdelen af te nemen. U betaalt dus alleen de minimale uren die u met uw gastouder afspreekt en eventueel extra uren! Dit kan u als gezin al snel duizenden euro's per jaar besparen ten opzichte van de oppas, het kinderdagverblijf of de BSO.

 

Gastouderopvang is flexibele kinderopvang

U kunt met uw gastouder afspraken maken over de begeleiding en dagindeling van uw kind. Vaak heeft de gastouder de mogelijkheid om in te spelen op uw persoonlijke wensen. Gastouderopvang kent geen openings- en sluitingstijden en geen wachtlijsten. Avond-, nacht- en weekendopvang behoren tot de mogelijkheden. Iets later de kinderen ophalen, af en toe een late vergadering bijwonen en uw kind laten mee-eten met het gastgezin is meestal geen probleem. Veel gastouders bieden zelfs de mogelijkheid om uw kind ook op te vangen indien deze ziek is. Zo hoeft u geen vrije dag op te nemen. Dit alles zorgt voor rust in uw gezin.

 

Een kind is meer op zijn gemak bij een gastouder

Uit onderzoek van de Universiteit van Leiden blijkt dat kinderen in de gastouderopvang een hogere mate van welbevinden ervaren dan kinderen in het kinderdagverblijf. Dit betekent dat zij zich meer op hun gemak voelen en meer genieten van de activiteiten waarmee zij bezig zijn. Hierdoor ontwikkelen zij zich beter. Kinderen in de gastouderopvang voelen zich beter omdat de sensitiviteit van de gastouders hoger is, de geluidsniveaus in de gastouderopvang lager zijn en de groepsgrootte kleiner is dan in het kinderdagverblijf.

 

Uw kind is gezonder bij een gastouder

 Uit onderzoek van het RIVM en het Universitair Medisch Centrum Utrecht blijkt dat uw kind bij de gastouder tot 70% minder ziek is dan op het kinderdagverblijf. Dit komt omdat kinderen bij een gastouder in kleinere groepen en door een vast gezicht worden opgevangen. Dit is fijner voor uw kind, maar ook voor u. Want u heeft minder slapeloze nachten en u hoeft ook minder vaak vrij te nemen van uw werk om thuis voor uw kind te zorgen. Hetzelfde onderzoek toont ook aan dat vaker ziek zijn als jong kind niet leidt tot een hogere weerstand op latere leeftijd.