Diplomaroute ROC Rivor

 De diplomaroute bestaat uit een aantal examens.

 

 • Examen deel 1 - Locatie ROC Rivor
  Schriftelijke toets Nederlands schrijven en de beroepsgerichte kennistoets.
 • Examen deel 2 - Opvanglocatie
  Proeve van Bekwaamheid (observatie, interview en rollenspel) en een mondelinge toets Nederlands.
 • Centraal examen Nederlands en rekenen - in Tiel
  Er zijn een aantal momenten per jaar waarop het centrale examen wordt afgenomen.
  • Examen Nederlands
   De cijfers van het centrale examen Nederlands en van de mondelinge en schriftelijke toetsen Nederlands moeten samen gemiddeld een 5 zijn. Het centrale examen wordt binnen 5 tot 7 weken nagekeken door Cito.
  • Examen rekenen
   Het examen rekenen is verplicht, maar telt (nog) niet mee voor het behalen van het diploma. Naar verwachting is dit vanaf het schooljaar 2020/2021 wel het geval.
 • Keuze deelexamens
  U kunt kiezen uit digitale vaardigheden (basis), ondernemend gedrag, oriëntatie op ondernemerschap en Nederlands 3F.

 Duur diplomaroute

 

 De duur van de diplomaroute is afhankelijk van de datum waarop het centraal examen wordt afgenomen. Het is niet verplicht om het centraal examen pas op het eind te maken. Als het beter in uw planning past mag u beginnen met het centraal examen om daarna de overige onderdelen te doen. Het centraal examen kan afgenomen worden in de volgende periodes (er zijn nog geen exacte data bekend)

 

Voorwaarden diplomaroute

 • U bent 21 jaar of ouder;
 • U spreekt en schrijft Nederlands op niveau 2F;
 • U heeft oppaservaring met kinderen van verschillende leeftijden (baby, peuter, jong schoolkind)*;
  • Heeft u zelf minimaal 2 jaren kinderen opgevoed? Dan heeft u minimaal 100 uur oppaservaring in de afgelopen 2 jaren opgedaan, waarvan minimaal 50 uur in het afgelopen jaar.
  • Heeft u zelf geen kinderen opgevoed? Dan heeft u minimaal 400 uur oppaservaring in de afgelopen 2 jaren opgedaan, waarvan minimaal 100 uur in het afgelopen jaar.
 • U heeft voldoende praktijkervaring met alle aspecten waar een gastouder mee te maken krijgt;
 • U voldoet aan de wettelijke opleidingseisen en kunt dat aantoonbaar maken met een kopie van uw diploma of u beschikt over voldoende praktijkervaring waardoor u in aanmerking komt voor een toelatingsonderzoek;
 • Tijdens het huisbezoek van ROC Rivor moeten er minimaal twee oppaskinderen van minimaal 1 jaar en maximaal 7 jaar aanwezig zijn. Eigen kinderen zijn niet toegestaan;
 • De examenlocatie dient veilig, hygiënisch en kindvriendelijk te zijn;
 • U bent aangemeld voor een cursus Eerste Hulp aan Kinderen of u in het bezit van het certificaat;
 • U moet minimaal 12 maanden aaneengesloten opvang bieden via GOB BumbleBee;

 * Hieronder vallen zowel formele als informele (bijvoorbeeld kinderen van familie, vriendjes van kinderen en buren) oppasuren. U mag de oppasuren meetellen zodra u de volledige verantwoordelijkheid en zorg hebt over de kinderen (dit wordt vermeld in de handleiding, op de website en in het intakeformulier).

 

Inschrijven diplomaroute

 

Voldoet u aan de hierboven gestelde voorwaarden? Dan kunt u zich inschrijven voor de diplomaroute. Nadat u zich heeft ingeschreven worden de volgende stappen doorlopen.

 1. In een telefonisch intakegesprek gaat GOB BumbleBee na of u voldoende praktijkervaring heeft;
 2. U ontvangt een overeenkomst 'begeleiding naar gastouderschap' en een factuur voor de eigen bijdrage;
 3. GOB BumbleBee meldt u aan bij ROC Rivor;
 4. GOB BumbleBee uw overeenkomst 'begeleiding naar gastouderschap' getekend retour heeft ontvangen;
 5. ROC Rivor controleert uw praktijkervaring met een telefonische intake en het nabellen van een referentie;
 6. Bij voldoende praktijkervaring wordt u toegelaten tot het examen;

 

Heeft u interesse in de diplomaroute van ROC Rivor? Dan kunt u zich hieronder direct inschrijven.

 

Meer informatie

 

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar Info@gastouderbureau-bumblebee.nl  

 

of bel 06-51716885.