Welkom bij Bibliotheek Bumblebee


waar Persoonlijke aandacht, begeleiding, kwalitatief goede opleidingen centraal staan!

Let op: GOB BumbleBee rekent bruto tarieven!

De vraagouder(s) ontvangt niet alleen over het uurtarief van de gastouder maar óók over de bureaukosten belastingtoeslag! 

Hierdoor komen ook de gemiddelde kosten aanzienlijk lager uit!


 

Starten en professionaliseren in de gastouderopvang begint bij KNGO.
KennisNetwerk Gastouderopvang (KNGO) is een onafhankelijk initiatief gespecialiseerd in de sector gastouderopvang als onderdeel van kinderopvang. Sinds de start heeft KNGO haar netwerk in de gastouderbranche zodanig uitgebreid dat gastouderbureaus, gastouders, opleiders en betrokken instanties inmiddels de weg naar de website en social media van KNGO weten te vinden. De komende tijd richt KNGO zich hoofdzakelijk op drie doelen:
1. Het vergroten van de pedagogische kwaliteit.
2. Professionalisering door beter ondernemerschap.
3. Meer transparantie in gastouderopvang.

 


Balpen die schrijft neem contact op met ons