Bumblebee Risico Inventarisatie & Evaluatie gastouderopvang (RIE)

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

Wat Staat er in dit Rapport?

Dit rapport bevat de resultaten van de risico inventarisatie en evaluatie en de maatregelen die zijn ingevuld om knelpunten aan te pakken.

Dit rapport bevat uitsluitend informatie over de onderwerpen (modules) die geselecteerd waren voor deze RIE en die voldoen aan de criteria die zijn opgegeven bij het genereren van dit rapport.

 

Proces

De risico-inventarisatie en -evaluatie is in drie stappen verdeeld:

 - Inventariseren: beantwoorden van alle vragen op basis van observatie, raadpleging van relevante personen en beschikbare informatie.

- evalueren: bij geconstateerde knelpunten bepalen hoe hoog het risico is (risicoklasse).

 - Maatregelen: bij alle knelpunten een of meer maatregelen formuleren om het risico te verkleinen.

De maatregelen vormen samen het Plan van Aanpak. Hierna kan het Plan van Aanpak als tekst of als spreadsheet worden geëxporteerd (opgeslagen). Er kunnen ook andere rapporten worden gemaakt, zoals een lege vragenlijst.

 

Methode van risico-evaluatie

Risicoklassen zijn bepaald voor knelpunten die in de inventarisatiefase naar voren kwamen. Onze RI&E schrijft bij elk knelpunt de methode voor.

 

De resultaten worden vermeld in het plan van aanpak (de reacties).

Afsprakenlijst en verklaring(en) risico-evaluatie

De hiervoor genoemde gastouder (verder genoemd "gastouder") verklaart hierbij de actiepunten uit het verbeterplan/plan van aanpak voor actie uiterlijk uitgevoerd aangegeven datum (zie actieplan).

Als opvang bij de ouder thuis plaats vindt, gebeurt dit in overleg met de ouder.

Van de gastouder, de volwassen bewoners van het opvangadres, de stagiaire(e)(s) en de achterwacht(en) wordt ook verwacht dat zij op de hoogte zijn van de aanwezige risico's en dat zij zich houden aan de gemaakte afspraken en acties uit het plan van aanpak.

De gastouder is verantwoordelijk voor het hierover informeren van de bewoners van het opvangadres, de stagiair(e)(s) en de achterwacht(en) en ziet erop toe dat iedereen zich hieraan houdt.

Gastouder verklaart in het bezit te zijn van een registratieformulier ongevallen en is bekend met de wijze waarop dit formulier ingevuld dient te worden.

Binnen 48 uur na het voordoen van een ongeval stuurt de gastouder een ingevuld formulier naar Gastouderbureau BumbleBee.

Gastouder is verplicht om een verbouwing of grote herinrichting van de ruimten waarin de kinderen opgevangen worden te melden aan Gastouderbureau BumbleBee.

 

Gastouder verklaart dat ouders te allen tijde de Risico Inventarisatie Veiligheid & Gezondheid in mogen zien.